اخبار و مقالات

آخرین و بهترین مقالات پزشکی روز را از سامانه دکترمون دریافت کنید

شیوع کمبود ویتامین دی در تابستان

 

کمبود ویتامین D در زمستان به دلیل کاهش قرار گرفتن در معرض نور خورشید بسیار زیاد است. به نظر می رسد در جاهایی با رطوبت زیاد و آب و هوای شرجی ، قرار گرفتن در معرض نور خورشید در تابستان نیز بسیار پایین باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع کمبود ویتامین D در شهر ساری ، دارای آب و هوای رطوبت بالا در پایان تابستان و مقایسه آن با زمستان انجام شد. این مطالعه مقطعی روی زنان و مردان 10 تا 70 ساله انجام شد. از 351 آزمودنی که تا پایان تابستان و زمستان در این مطالعه شرکت کرده بودند ، نمونه خون خوشه ای گرفته شد. سطح سرمی ویتامین D ، کلسیم ، فسفر ، قلیایی فسفاتاز و PTH اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T و X2 استفاده شد. 351 نفر (4/66٪ زن ، 6/33٪ مردان) از 11 تا 69 سال (میانگین سنی 6/12 .11 11/37 ± SD) در مطالعه شرکت کردند. میانگین غلظت 25- (OH) D در تابستان 13 .4 41/13 و در زمستان 11 ± 11.7 و اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (P <0.02). شیوع کمبود 25-OHvitamin D در زمستان 5/87 درصد (307) و در تابستان 6/78 درصد (276) در تابستان (05 / 0P <) بود. این مطالعه نشان می دهد که اگرچه در این منطقه با آب و هوای رطوبت زیاد ، تغییر فصلی ویتامین D از نظر آماری قابل توجه است ، اما شیوع کمبود ویتامین D در تابستان به همان میزان در زمستان زیاد است.

در مورد نویسنده
دکتر حمیدرضا ذاکری
فوق تخصص غدد

دکتر حمیدرضا ذاکری فوق تخصص غدد و متابولیسم عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری عمومی از دانشگاه شیراز ، دکتری تخصصی از دانشگاه ، فوق تخصص غدد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص Lipid از دانشگاه UBC ونکوور کانادا ، دوره فوق تخصص تیروئید و سونوگرافی تیروئید از دانشگاه بیوکلینیک امریکا

1024 بازدید

0 دیدگاه

برچسب ها
دیدگاه کاربران
بیشتر بخوانید