دکتر سعید هاشم زاده آرين شهر
دکتر سعید هاشم زاده

پزشک عمومی

موقعیت مطب دکتر سعید هاشم زاده
دریافت نوبت از دکتر سعید هاشم زاده

جهت دریافت نوبت از دکتر سعید هاشم زاده بر روی لینک مقابل کلیک کنید:

دریافت نوبت از دکتر
معرفی دکتر سعید هاشم زاده
بیوگرافی

فارغ التحصیل سال 1377 مشهد
پزشک بیمارستان های خصوصی و دولتی مشهد